Markentreprenad - Markarbeten - VA-arbeten Anläggningsarbeten - Schaktarbeten

- ALLT INOM MARK & ANLÄGGNINGSARBETE - <<<<<<<<<<<<<<<<

Hammarby Gräv & Schakt är en grävfirma i Norrtälje som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten åt både företag och privatpersoner. Vi har funnits flera år i branschen, vilket har gett oss en bred och gedigen kunskap. Vi håller alltid högsta kvalitet på våra arbeten och är måna om ett bra samarbete med våra kunder. Vår inställning är att varje kund ska vara nöjd med vårt arbete och vi själva ska kunna känna oss stolta över varje utfört arbete. Vi kan exempelvis hjälpa er med entreprenad- och anläggningsarbeten såsom dikningsarbeten, dräneringsarbeten, schaktningsarbeten, grävningsarbeten, VA-arbeten för kommunalt vatten och avlopp, rivningsarbeten, röjningsarbeten, vägbyggen, sten- och plattläggningar etc. Vi bygger även altaner och åtar oss lite mindre snickeri- och byggarbeten. Hos oss kan ni även köpa material grus och matjord.

Vi samarbetar även med Mäklarringen i Norrtälje

Hammarby Gräv & Schakt är din kompletta gräv- och schaktpartner.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa just DIG!

 


<<<<<